Agama

 • Nasihat Imam Baqir tentang Pentingnya Ilmu dan Bimbingan Sosial

  Nasihat Imam Baqir tentang Pentingnya Ilmu dan Bimbingan Sosial

  Jun 16, 2024 13:20

  Imam Muhammad Baqir, cucu Imam Husein dan Imam kelima Syi'ah, sangat terkenal dalam ilmu dan akhlaknya. Banyak hadits yang diriwayatkan dari beliau menjelaskan berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, akidah, Al-Qur'an serta bimbingan akhlak.

 • Mengapa Ibadah Haji Penting?

  Mengapa Ibadah Haji Penting?

  Jun 12, 2024 20:48

  Haji sebagai gerakan berskala global adalah ibadah yang di dalamnya terdapat banyak hikmah termasuk peghambaan, keselarasan, dan persatuan.

 • Mencermati 6 Hadis Nabi tentang Urgensi Kerja dan Usaha

  Mencermati 6 Hadis Nabi tentang Urgensi Kerja dan Usaha

  Jun 11, 2024 10:30

  Nabi Muhammad Saw sangat mementingkan kerja dan usaha dan dengan tegas melarang umat Islam dari kemalasan.

 • Penekanan Utama Agama pada Akal Manusia

  Penekanan Utama Agama pada Akal Manusia

  Jun 04, 2024 16:51

  Penelitian tentang agama di tingkat internasional selama empat dekade terakhir mendapat perhatian dan penerimaan yang lebih besar dibandingkan beberapa dekade sebelumnya dan secara bertahap berkembang dengan banyak cabang.

 • Seperti Ini Rumi Menggambarkan Keindahan Sosok Imam Ali

  Seperti Ini Rumi Menggambarkan Keindahan Sosok Imam Ali

  May 30, 2024 18:38

  Kutipan Jalaluddin Rumi, terkait Imam Ali bin Abi Thalib as, di dalam kitabnya Divan-e Shams, kebanyakan merupakan isyarat-isyarat yang bersumber dari kekuatan Ilahi, dan figur berpengaruh Imam Ali, sebagai sosok yang selalu berkorban untuk Nabi Muhammad SAW.

 • Mengapa Tuhan Memberi Kesempatan kepada Setan?

  Mengapa Tuhan Memberi Kesempatan kepada Setan?

  May 29, 2024 11:12

  Al-Quran mengatakan kepada kita bahwa iblis congkak dan menolak perintah Tuhan untuk sujud kepada Adam, dan kemudian diusir dari hadapan Tuhan. Namun karena telah beribadah dan menyembah Tuhan selama bertahun-tahun, Tuhan berdasarkan keadilan dan hikmah-Nya menyetujuai permintaan iblis untuk diberi kekekalan.

 • Apa yang Anda Tahu tentang Rahmat Umum dan Khusus Tuhan?

  Apa yang Anda Tahu tentang Rahmat Umum dan Khusus Tuhan?

  May 27, 2024 18:59

  Rahmat umum Allah SWT diterima oleh teman dan musuh, mukmin dan kafir, orang baik dan orang jahat. Sebagaimana hujan, rahmat Tuhan yang tak bertepi, di mana pun dirasakan oleh semua, tapi ini berbeda dengan rahmat khusus.

 • Apakah Para Politisi Tak Menyadari Nikmat Allah Ini?

  Apakah Para Politisi Tak Menyadari Nikmat Allah Ini?

  May 26, 2024 21:33

  Imam Jafar Shadiq as, Imam Keenam Syiah berkata, berbahagialah mereka yang tidak menukar nikmat Allah SWT, dengan kufur nikmat, dan berbahagialah mereka yang mencintai sesama karena Allah SWT.

 • Koeksistensi Antar-Ras Menurut Al-Quran

  Koeksistensi Antar-Ras Menurut Al-Quran

  May 26, 2024 11:15

  Maulawi, penyair Iran dalam karyanya dan ketika menjelaskan sabda Rasulullah Saw, mengatakan, "Sebagian orang mengungkapkan cacat orang lain, tapi ia buta terhadap cacat dan aib dirinya sendiri."