Jun 02, 2024 12:50 Asia/Tehran

Bə sehyonist rejimi sərvəzir Benyamin Netanyahu canqtələbə kabineti zidd məskunbıəyon iyən etırozəkəyon Tel-Avivədə nevbəti dəfə mitinqışon bərpo kardə.

Tags