Türkmenistanda Hazar deňzini goramak boýunça konferensiýa geçirilýär

Türkmenistanda Hazar deňzini goramak boýunça konferensiýa geçirilýär

Türkmenistanda "Hazar deňziniň daşky gurşawyny goramak boýunça hyzmatdaşlyk" atly ylmy konferensiýa geçirilýär.

Gyrgyzystanyň we Türkmenistanyň Daşary işler ministrleri telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

Gyrgyzystanyň we Türkmenistanyň Daşary işler ministrleri telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

Merkezi Aziýanyň prezidentleriniň ýakyn wagtda boljak duşuşygy Gyrgyzystanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleriniň arasynda geçirilen telefon söhbetdeşliginde ara alnyp maslahatlaşyldy.

Täjigistan-Türkmenistan bilelikdäki komissiýanyň ýygnagy

Täjigistan-Türkmenistan bilelikdäki komissiýanyň ýygnagy

Täjigistan bilen Türkmenistanyň Ykdysady, söwda, ylmy we tehniki hyzmatdaşlygy boýunça bilelikdäki komissiýanyň 10-njy mejlisi geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SAUD ARABYSTANY PATYŞALYGYNYŇ ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISINI KABUL ETDI

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SAUD ARABYSTANY PATYŞALYGYNYŇ ADATDAN DAŞARY WE DOLY YGTYÝARLY ILÇISINI KABUL ETDI

2021-nji ýylyň 27-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saud Arabystany Patyşalygynyň wezipä täze bellenen Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Said Osman Ahmed Suweýdi kabul etdi. Ol Türkmenistanyň Liderine ynanç hatyny gowşurdy.